Newsletter
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
71 348 43 81   |

> Aktualności

OGŁOSZENIE


Od 26 października 2020 nasza kaplica będzie zamknięta dla wiernych (na podstawie dekretu metropolity wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kupnego związanego z pandemią)-do odwołania.

Nie będzie też możliwości rozmów z siostrami przy kole. Intencje modlitewne prosimy kierować
do nas drogą mailową, przez skrzynkę intencji na naszej stronie internetowej lub telefonicznie.
Nie będą możliwe spotkania w rozmównicy.

Prośba o mniejszy kontakt z siostrami furtiankami. 

Telefon: 71 348 43 81

Serdecznie dziękujemy, niech Pan Bóg wynagrodzi wszelkie dobro!


--------------------------------

 

Kardynał J. Ratzinger: JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ?


Kwestia, którą przeanalizujemy, dotyczy Komunii św.: klęcząc -stojąc, do ręki -do ust. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że możliwe są oba warianty i proszę kapłanów o wyrozumiałość i uznanie wyboru każdego człowieka. Ponadto Was wszystkich proszę o tolerancję, by nie osądzać drugiego, który zdecydował się na jakąś określoną formę. Ale zapytacie: Czy tolerancja jest tutaj właściwą odpowiedzią? Czy nie jest ona -w przypadku Najświętszego Sakramentu -nie na miejscu? Otóż wiemy, że do IX wieku Komunię św. przyjmowano w pozycji stojącej i do ręki. To nie musi oczywiście oznaczać, że tak zawsze ma być. Wielkość i piękno Kościoła tkwi w tym, że on się rozwija, dojrzewa i głębiej pojmuje tajemnicę. Dlatego nowy kierunek w rozwoju, który zaczął się po IX wieku -jako wyraz bojaźni Bożej -ma swoje racje i przyczyny. Ale z drugiej strony musimy jednak powiedzieć, że nie może być mowy, jakoby Kościół przez 900lat niegodnie sprawował Eucharystię. Czytając teksty Ojców Kościoła, widzimy, w jakim duchu bojaźni Bożej przyjmowali oni Komunię św. Bardzo piękny tekst z IV w. odnajdujemy u Cyryla Jerozolimskiego. W swoich katechezach chrzcielnych opisuje, jak powinni się zachowywać przyjmujący Komunię św.: mają więc podejść, zrobić ze swoich rąk tron, czyli położyć prawą na lewą, tak by utworzyła tron dla Króla, a jednocześnie przedstawiała krzyż. Chodzi mu o ten symboliczny wyraz pełen piękna i głębi: ręce człowieka tworzą krzyż będący tronem, ku któremu pochyla się Król. Wyciągnięta otwarta dłoń może w ten sposób stać się znakiem postawy człowieka wobec Pana. Człowiek otwiera dla Niego swoje dłonie, by stały się narzędziem Jego bliskości, tronem Jego aktów miłosierdzia w tym świecie.  Kto to rozważy, pojmie: nie na miejscu jest kłócić się o taką czy inna postawę. Walczyć musimy i możemy o wszystko, o co Kościół walczył przed i po IX wieku, a mianowicie o bojaźń serca, które się pochyla przed tajemnicą Boga kładącego się w nasze ręce. Nie powinniśmy przy tym zapominać, że nie tylko nasze ręce są nieczyste, ale także język i serce, oraz że językiem często bardziej grzeszymy niż rękami. Największym aktem odwagi, a jednocześnie wyrazem miłosiernej dobroci Bożej jest to, że może Go dotknąć nie tylko nasz język czy ręka, ale także nasze serce; że Pan w nas wstępuje, chce żyć w nas i z nami; że od wewnątrz pragnie być centrum naszego życia i jego przemianą.(Kardynał Joseph Ratzinger, Eucharystia -Bóg blisko nas, Kraków 2005, s.76-7


Zachęcamy również do zapoznania się z treścią artukułu:

"Komunia święta na rękę. Podstawy historyczne
i teologiczno-pastoralne"
https://vademecumliturgiczne.pl/2016/10/18/komunia-swieta-na-reke-podstawy-historyczne-i-teologiczno-pastoralne/


---------------------------------

 

 

REMONT MURU I NAWIERZCHNI

 

Pragniemy powiadomić nawiedzających naszą kaplicę, że dzięki ofiarności Darczyńców , Przyjaciół i Wiernych, możemy rozpocząć remont uszkodzonego muru od strony ul. Karłowicza oraz na terenie posesji, a także remont bardzo już zniszczonej części nawierzchni w klauzurze. Planowane prace rozpoczną się 6 października br. i pociągną za sobą otwarcie klauzury od strony ogrodu. Serdecznie prosimy o uszanowanie naszego oddzielenia i nie przekraczanie granicy klauzury. Bóg zapłać!


Z wdzięcznością serca dziękujemy Dobremu Bogu i życzliwym osobom za umożliwienie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i polecamy Pracowników oraz przebieg prac naszemu Opiekunowi, św. Józefowi, a także Waszej, Drodzy, modlitwie. Dziękujemy również za wszelkie Wasze duchowe i materialne wspieranie nas w podjętym zadaniu.


Z wdzięcznością i modlitwą

ss. Karmelitanki Bose


- Sentencje -

Przeczytaj

- Ziarno Słowa -

Cytat dnia:

"Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie". Ef 4,32
Zamknij | X |

- Sentencje -

Św. Teresa od Jezusa<

Św. Teresa od Jezusa

O miłości Boża, jakże jesteś mocna!
Nie ma takiej rzeczy, która by się niepodobną zdawała temu, kto miłuje!
Św. Jan od Krzyża

Św. Jan od Krzyża

Gdzie nie ma miłości, połóż miłość, a znajdziesz miłość.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością.
Św. Teresa Benedykta od Krzyża

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

Miłość będzie naszym życiem wiecznym i już tu musimy do niej zbliżyć się tak, jak to tylko jest możliwe.
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Bóg ma zamysły, które nie zawsze rozumiemy, lecz które winniśmy wielbić.
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Zwróćcie się do gołębicy, do Ducha Świętego, który daje początek wszystkiemu.