Newsletter
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
71 348 43 81   |

> Aktualności

 

 

BŁ.STEFAN WYSZYŃSKI WE WROCŁAWSKIM KARMELU
Z OKAZJI BEATYFIKACJI CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRAGNIEMY PODZIELIĆ SIĘ GARŚCIĄ WSPOMNIEŃ Z NIM ZWIĄZANYCH...

 

 

Kilka listów z bogatej korespondencji :

 

1.

Do Matki Marii Józefy od Przebicia Serca św. N.M.Teresy, (Albiny Nowosielskiej), Fundatorki Karmelu we Wrocławiu

 

Komańcza 5.V.1956

Droga Matko Mario Józefo,

doszła do mnie wiadomość, że 16 maja br. czci Matka swój Złoty Jubileusz profesji zakonnej w Karmelu. W dniu tak dojrzałej Wierności Łasce powołania -gdy z radością można stwierdzić, że nie zabrakło Oleju w lampie, z którą ongiś wyszła Matka na spotkanie Oblubieńca ? radują się wszyscy, którzy oczekują na przyjście Pańskie. I ja biorę udział w Radości Matki, gdyż wiem, że Wierność jej jest i dla mnie Łaską i Światłem. Przecież to jest żywy dowód, że można wytrwać: potuerunt hi et illi, cur non ego? Przecież, gdy się raduje jeden Członek, współradują się wszystkie inne. Dobry Ojciec Niebieski pragnął tego gorąco, aby Radość i Łaska, w której uczestniczą jedne Dzieci Jego, spływała pociechą i na wszystkie inne. Tak bardzo macierzyński jest Bóg, że gdy przygarnie jedne swoje  Dzieci, potęguje nadzieję w innych. Świętość jest zawsze rozlewna, jak wino w Kanie - laetificat cor hominis.

W latach dojrzałej wierności duchowej Bogu, proszę , by Matka wspierała modlitwą wszystkie Zakony polskie, aby zaczęły rodzić Świętych. Gdy Bóg pozwolił przeżyć tak wiele, dał też i zrozumienie, jak wielkie znaczenie w tym organizmie nadprzyrodzonym Kościoła, ma dla całości świętość niektórych Jego Dzieci. Tak bardzo jej ufamy jako zapowiedź zwycięstwa w czasach wielkiej niedoli naszej, która przypomina wszystkim, że Bóg wymaga jeszcze więcej.

Przesyłam Matce szczególne swoje błogosławieństwo polecając Ją Dziewicy Wspomożycielce, a siebie Jej dobrym i owocnym modlitwom.

+Stefan Kardynał Wyszyński

2.

Do Siostry Marii Jolanty od Jezusa  (Zofii Daremniak). Przed wstąpieniem do Karmelu przez 10 lat należała do ?Ósemki?; była jedną z pierwszych członkiń tej Wspólnoty.

 

Komańcza, w maju 1956

Dobra Zosiu,                                                                                        

stosownie do Twej prośby, przesyłam Ci kilka słów do Matki  Marii Józefy i proszę o dodanie od siebie , jak to umiesz , kilka słów. Nie umiem pisać takich okolicznościowych listów; do tego trzeba więcej serca i prostoty ? mój styl jest ciągle bardzo oficjalny, ale Ty wiesz, jak cenię Karmel i jak bardzo się cieszę, że zarówno Ty, jak i Janka jesteście na służbie Bożej. Obiecuję sobie wiele po naszej znajomości i po Waszej modlitwie. ( ? )

+Stefan Kardynał

 

 

3.

 

Do Matki Marii Joanny od Krzyża(Katarzyny Kostrzanowskiej), ówczesnej Przeoryszy

 

Komańcza , w czerwcu 1956 R.P.

Dobra Matko Mario Joanno

(wśród nieodpisanych jest Jej dobra kartka z 25.02.br.)

Aż mi wstyd, że dotąd nie podziękowałem za pamięć i modlitwy. Ne wiem czemu przypisać tę zwłokę. Nie są to chyba złe powody. Może jakaś słabość, albo brak decyzji?! Pragnę jednak zapewnić ,że wielce jestem wdzięczny Karmelowi Wrocławskiemu za Wasze modlitwy i pamięć. Radowałbym się z Was nawet wtedy, gdybyście nie pamiętały o mnie , bo już to, że jesteście, że trwacie w modlitwie i ofierze, jest dla mnie radością. Tak ufam, że Karmel Polski oddaje Kościołowi wielką przysługę swoją cichą modlitwą i obecnością wśród ludzi wolnego Kościoła. Zwłaszcza od chwili, gdy w Karmelu Wrocławskim znalazła przytułek jedna moja Córa duchowa (S. Maria Jolanta od Jezusa), poczułem się tym więcej z Wami związany. Ale unikałem Was dlatego, by drobina wrosła w glebę Karmelitańską, bym nie sprawiał jej powodów do dystrakcji. Dziś zdaje się to już w pełni dokonane- mogę więc odzywać się spokojniej do Was. Zawierzam się bardzo Waszym modlitwom i proszę o to, byście moje sprawy uważały za swoje. Będę się oglądał na waszą pomoc i wsparcie modlitwy. Drogiej Matce i wszystkim Wrocławskim Karmelitankom całym sercem błogosławię

oddany całym sercem

Wasz sługa i Brat

+Stefan Kardynał

4.

 

Do Siostry Marii Jolanty od Jezusa

8. VI. 1961

.Droga Siostro Jolanto,

całym sercem dziękuję za wiadomość o Zgonie śp. Matki Fundatorki Karmelu Wrocławskiego. (M.M.Józefy od Przebicia Serca św. N.M.Teresy, Albiny Nowosielskiej; zmarła 23.V.1961). Jestem głęboko przekonany, że to niełatwe życie nagrodził najlepszy Ojciec swoją pełną radością. Na pewno i całemu Domowi nie odmówił Bóg pociechy, gdy jedną z Was już zapragnął mieć przy Sobie...  ?sługa dobry i wierny? - czeka go rychła nagroda. To jest wielka Radość. Powiedz wszystkim Siostrom, że wraz z nimi dziękuję Ojcu za łaskę powołania do Nieba Matki Waszej. (?)

 

+Stefan Kardynał

 

 

5.

 

Do Matki Teresy Józefy od Najśw. Serc Jezusa i Maryi ,  (Aurelii Zawadzkiej) , ówczesnej Przeoryszy

 

Warszawa, 24.X.1961.

 

Droga Matko Tereso,

nie zdołałem przesłać Jej błogosławieństwa na dni Waszego triduum z okazji 400-lecia reformowanego Karmelu. Gdy minęły uroczystości, w ciszy i skupieniu rozważamy łaski Nawiedzenia Bożego. Może właśnie teraz lepiej będzie przyjąć od Boga myśl o tym, że na Wasze dobro pracowały wieki uległości Bogu tylu Sióstr i Braci związanych duchem Karmelu. Ich dorobek Wam służy jak nagromadzone skarby w spichlerzach. Każdy człowiek żyjący łaską , zbiera nie tylko sobie ? zbiera całej Rodzinie Bożej  i Kościołowi. Podobnie wieki minione zbierały dla Was, byście miały czym żyć.

Na 400-lecie reformy Karmelu błogosławię Matce i Jej Domowi całym sercem ? oddany
 w Panu

+Stefan Kardynał Wyszyński

 

 

- Sentencje -

Przeczytaj

- Ziarno Słowa -

Cytat dnia:

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 1J 2, 15-17
Zamknij | X |

- Sentencje -

Św. Teresa od Jezusa<

Św. Teresa od Jezusa

O miłości Boża, jakże jesteś mocna!
Nie ma takiej rzeczy, która by się niepodobną zdawała temu, kto miłuje!
Św. Jan od Krzyża

Św. Jan od Krzyża

Gdzie nie ma miłości, połóż miłość, a znajdziesz miłość.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością.
Św. Teresa Benedykta od Krzyża

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

Miłość będzie naszym życiem wiecznym i już tu musimy do niej zbliżyć się tak, jak to tylko jest możliwe.
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Bóg ma zamysły, które nie zawsze rozumiemy, lecz które winniśmy wielbić.
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Zwróćcie się do gołębicy, do Ducha Świętego, który daje początek wszystkiemu.