Newsletter
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
71 348 43 81   |

> Charyzmat

"Obierając Najświętszą Pannę za Matkę i Patronkę, Zakon oddaje się pod Jej opiekę
I stawia sobie tajemnicę Jej życia i zjednoczenia z Chrystusem jako wzór i ideał konsekracji.

 

Na wzór swego Oblubieńca i Sługi Jahwe, mniszki staną się niewolnicami Boga, naznaczonymi Jego znamieniem, to jest krzyżem, aby oddać się duchowo posługiwaniu wszystkim siostrom i braciom w Chrystusie, a konkretnie do dyspozycji wspólnoty i każdej ze współsióstr.

 

Ten rodzaj życia naśladuje Chrystusa "kontemplującego na górze" i jest uczestnictwem w Jego paschalnej tajemnicy, śmiercią dla zmartwychwstania, ponadto, w sposób szczególny realizuje
i uwidacznia kontemplacyjne powołanie Kościoła oblubienicy, która ukryta z Chrystusem w Bogu,
szuka tego, co w górze, w czujnym oczekiwaniu na ostateczne objawienie Pana.

 

Życie wspólnotowe na wzór Kościoła pierwotnego, przedstawione w Regule i odnowione przez
św. Teresę wymaga, aby siostry wezwane i zgromadzone w małe "kolegium Chrystusa", pomagały sobie wzajemnie w dążeniu do świętości, przyjmując za najwyższą normę życia miłość, którą Pan polecił swym uczniom, i którą ukazał oddając za nas swe życie (por. J 15, 12-13) "/KKB/

 

"Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję" /Benedykt XVI, 11.10.2012/

 

- Sentencje -

Przeczytaj

- Ziarno Słowa -

Cytat dnia:

Słuchajcie dzisiaj głosu Pana, otwórzcie serca na Jego wołanie! /Liturgia Godzin Wielkiego Postu/
Zamknij | X |

- Sentencje -

Św. Teresa od Jezusa<

Św. Teresa od Jezusa

O miłości Boża, jakże jesteś mocna!
Nie ma takiej rzeczy, która by się niepodobną zdawała temu, kto miłuje!
Św. Jan od Krzyża

Św. Jan od Krzyża

Gdzie nie ma miłości, połóż miłość, a znajdziesz miłość.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością.
Św. Teresa Benedykta od Krzyża

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

Miłość będzie naszym życiem wiecznym i już tu musimy do niej zbliżyć się tak, jak to tylko jest możliwe.
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Bóg ma zamysły, które nie zawsze rozumiemy, lecz które winniśmy wielbić.
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Zwróćcie się do gołębicy, do Ducha Świętego, który daje początek wszystkiemu.